કાળજું કોરાવું ની ગુજરાતીમાં વ્યાખ્યા

કાળજું કોરાવું

  • 1

    દિલમાં તીવ્ર વેદના થવી.

  • 2

    અદેખાઈ થવી.