કાળજું ઠેકાણે હોવું ની ગુજરાતીમાં વ્યાખ્યા

કાળજું ઠેકાણે હોવું

  • 1

    ભાન-ખબર દારી હોવાં.