કાળજું પકડી રાખવું ની ગુજરાતીમાં વ્યાખ્યા

કાળજું પકડી રાખવું

  • 1

    હિંમત રાખવી.