કાળજું ફોલી ખાવું ની ગુજરાતીમાં વ્યાખ્યા

કાળજું ફોલી ખાવું

  • 1

    દુઃખ સતામણી કર્યા કરવાં.