કાળજું બળવું ની ગુજરાતીમાં વ્યાખ્યા

કાળજું બળવું

  • 1

    દિલમાં ભારે દુઃખ થવું-ચચરાટ થવો.