કાળજું બાવન હાથનું હોવું ની ગુજરાતીમાં વ્યાખ્યા

કાળજું બાવન હાથનું હોવું

  • 1

    ખબરદાર-હોશિયાર હોવું.