કાળજું રીઢું થવું ની ગુજરાતીમાં વ્યાખ્યા

કાળજું રીઢું થવું

  • 1

    કઠણ થવું; પાકા થવું.