કાળજે હાથ ધરી રાખવો ની ગુજરાતીમાં વ્યાખ્યા

કાળજે હાથ ધરી રાખવો

  • 1

    હિંમત રાખવી.