કાળુંધોળું કહેવું ની ગુજરાતીમાં વ્યાખ્યા

કાળુંધોળું કહેવું

  • 1

    ખરાબ હેતુનો આરોપ કરવો.