કાળનિદ્રા ની ગુજરાતીમાં વ્યાખ્યા

કાળનિદ્રા

સ્ત્રીલિંગ

  • 1

    કાલનિદ્રા.

  • 2

    ગાઢ નિદ્રા.