કાળમાંથી આવવું ની ગુજરાતીમાં વ્યાખ્યા

કાળમાંથી આવવું

  • 1

    ભૂખે મરતા હોવું; ખાઉં ખાઉં કરવું; ખૂબ ભૂખ્યે હોવું.