કાળવ્યુત્ક્રમ ની ગુજરાતીમાં વ્યાખ્યા

કાળવ્યુત્ક્રમ

પુંલિંગ

  • 1

    કાલવ્યુત્ક્રમ; કાલક્રમદોષ.

  • 2

    યોગ્ય કાળ વીતી જવો તે.