કાળાંધોળાં કરવાં ની ગુજરાતીમાં વ્યાખ્યા

કાળાંધોળાં કરવાં

  • 1

    કૂડકપટ કે બદચાલ કરવી.