કાળાના ઘોળા થવા ની ગુજરાતીમાં વ્યાખ્યા

કાળાના ઘોળા થવા

  • 1

    ઘડપણ આવવું.