કાળા અક્ષરને કૂટી મારવા ની ગુજરાતીમાં વ્યાખ્યા

કાળા અક્ષરને કૂટી મારવા

  • 1

    છેક અભણ-નિરક્ષર (હોવું).