કાળા અડદ ચોરવા ની ગુજરાતીમાં વ્યાખ્યા

કાળા અડદ ચોરવા

  • 1

    ભયંકર પાપ કરવું.