કાળા તલ ચોરવા ની ગુજરાતીમાં વ્યાખ્યા

કાળા તલ ચોરવા

  • 1

    પાપ કરવું.