કાળા પાણીએ કાઢવું ની ગુજરાતીમાં વ્યાખ્યા

કાળા પાણીએ કાઢવું

  • 1

    દેશ-નિકાલની સજા થવી.