કાળાં પાણી ઓળંગવાં ની ગુજરાતીમાં વ્યાખ્યા

કાળાં પાણી ઓળંગવાં

  • 1

    દૂર દરિયાપારના દેશમાં જવું.