કાળિયો વછનાગ ની ગુજરાતીમાં વ્યાખ્યા

કાળિયો વછનાગ

પુંલિંગ

લાક્ષણિક
  • 1

    લાક્ષણિક અતિઝેરીલો કે ડંસીલો માણસ.