કાળીરોળી ની ગુજરાતીમાં વ્યાખ્યા

કાળીરોળી

સ્ત્રીલિંગ

  • 1

    રોળી-કોળી સાંજનો વખત.