કાળી ઘોડીએ ચડવું ની ગુજરાતીમાં વ્યાખ્યા

કાળી ઘોડીએ ચડવું

  • 1

    નશો કરવો.