કાળું કૂતરું ની ગુજરાતીમાં વ્યાખ્યા

કાળું કૂતરું

  • 1

    ક્ષુદ્રમાં ક્ષુદ્ર પ્રાણી-એ ભાવ બતાવે છે.