કાળ કાઢવો ની ગુજરાતીમાં વ્યાખ્યા

કાળ કાઢવો

  • 1

    વખત વિતાવવો.

  • 2

    દુકાળનો દોહ્યલો વખત ગાળવો.