કાળ ખૂટવો ની ગુજરાતીમાં વ્યાખ્યા

કાળ ખૂટવો

  • 1

    આવી બનવું; મરણ પાસે આવવું.