કાળું પહેરવું ની ગુજરાતીમાં વ્યાખ્યા

કાળું પહેરવું

  • 1

    શોકનાં કપડાં પહેરવાં.