કાળું મોઢું ની ગુજરાતીમાં વ્યાખ્યા

કાળું મોઢું

  • 1

    કલંક; શરમ.