કાળું મોં કરવું ની ગુજરાતીમાં વ્યાખ્યા

કાળું મોં કરવું

  • 1

    મોં સંતાડવું; શરમાવું.