કાવ્યમીમાંસા ની ગુજરાતીમાં વ્યાખ્યા

કાવ્યમીમાંસા

સ્ત્રીલિંગ

  • 1

    કાવ્યશાસ્ત્ર.

  • 2

    કાવ્યની શાસ્ત્રીય રસચર્ચા.