કાવ્યશક્તિ ની ગુજરાતીમાં વ્યાખ્યા

કાવ્યશક્તિ

સ્ત્રીલિંગ

  • 1

    કાવ્યની શક્તિ.

  • 2

    કાવ્ય કરવાની આવડત-વિદ્યા.