કાવ કાઢી લેવો ની ગુજરાતીમાં વ્યાખ્યા

કાવ કાઢી લેવો

  • 1

    યુક્તિથી (કાવાદાવાથી?) કામ સાધી લેવું.