કાશંદી ની ગુજરાતીમાં વ્યાખ્યા

કાશંદી

સ્ત્રીલિંગ

  • 1

    (કાશીની બનાવટનો) મોટા પેટનો પડઘીવાળો લોટો.