કાશીએ સંઘ પહોંચવો ની ગુજરાતીમાં વ્યાખ્યા

કાશીએ સંઘ પહોંચવો

  • 1

    ફતેહમંદીથી પાર પડવું; સફળ થવું.