કાશીનું મરણ ની ગુજરાતીમાં વ્યાખ્યા

કાશીનું મરણ

  • 1

    પવિત્ર તીર્થમાં મૃત્યુ થવાથી સદ્ગતિ થવી તે; ઉત્તમ મરણ.