કાષ્ઠ ભક્ષણ કરવું ની ગુજરાતીમાં વ્યાખ્યા

કાષ્ઠ ભક્ષણ કરવું

  • 1

    ચિતા સળગાવી બળી મરવું; સતી થવું.