કાષ્ઠ ભક્ષ કરવો ની ગુજરાતીમાં વ્યાખ્યા

કાષ્ઠ ભક્ષ કરવો

  • 1

    ચિતા સળગાવી બળી મરવું; સતી થવું.