કાસળ કાઢવું ની ગુજરાતીમાં વ્યાખ્યા

કાસળ કાઢવું

  • 1

    નડતર કે પીડા દૂર કરવી.

  • 2

    વચ્ચેથી ખતમ કરવું.