કાસળ જવું ની ગુજરાતીમાં વ્યાખ્યા

કાસળ જવું

  • 1

    પીડા કે બલા વચ્ચેથી ટળવી.