કાસીજોડ ની ગુજરાતીમાં વ્યાખ્યા

કાસીજોડ

સ્ત્રીલિંગ

  • 1

    કાંસાની બનાવેલી મોટી ઝાંઝ; કાંસાનું છબછબિયું.

કાસીજોડું ની ગુજરાતીમાં વ્યાખ્યા

કાસીજોડું

નપુંસક લિંગ

  • 1

    (બહુવચનમાં) કાંસાની બનાવેલી મોટી ઝાંઝ; કાંસાનું છબછબિયું.