કાં તો ની ગુજરાતીમાં વ્યાખ્યા

કાં તો

અવ્યય

  • 1

    કે; કિંવા અથવા; અગર તો પ્રાય: 'કાં તો… કે/અથવા…' એમ વાક્યમાં વપરાય છે.