કિંકર્ત્તવ્યમૂઢ ની ગુજરાતીમાં વ્યાખ્યા

કિંકર્ત્તવ્યમૂઢ

વિશેષણ

  • 1

    કિંકર્તવ્યતાથી મૂઢ-મૂંઝાયેલું.