કિંગલાણે ચઢવું ની ગુજરાતીમાં વ્યાખ્યા

કિંગલાણે ચઢવું

  • 1

    આનંદ મસ્તીમાં આવી જવું.