કિલ્લેદાર ની ગુજરાતીમાં વ્યાખ્યા

કિલ્લેદાર

પુંલિંગ

  • 1

    કિલ્લાનો ઉપરી અમલદાર.

  • 2

    કિલ્લાનો કબજો ધરાવનાર કે તેનું રક્ષણ કરનાર સૈનિક.