કિલો- ની ગુજરાતીમાં વ્યાખ્યા

કિલો-

  • 1

    દશાંશ પદ્ધતિનાં માપતોલના એકમ પૂર્વે આવતાં તે ૧૦૦૦ ગણું, એમ બતાવે છે. જેમ કે.

મૂળ

इं.