ગુજરાતી

માં કીટલીની 2 મુખ્ય વ્યાખ્યા છે: કીટલી1કીટલી2

કીટલી1

સ્ત્રીલિંગ

  • 1

    ચાદાની.

ગુજરાતી

માં કીટલીની 2 મુખ્ય વ્યાખ્યા છે: કીટલી1કીટલી2

કીટલી2

સ્ત્રીલિંગ

લાક્ષણિક
  • 1

    લાક્ષણિક ચાની રેંકડી.