કીડા સળવળવા ની ગુજરાતીમાં વ્યાખ્યા

કીડા સળવળવા

લાક્ષણિક
  • 1

    લાક્ષણિક બોલ્યા વિના ન રહેવાવું.