કીડીનો તેજાબ ની ગુજરાતીમાં વ્યાખ્યા

કીડીનો તેજાબ

  • 1

    'ફોર્મિક ઍસિડ'.