કીડીનો વાઘ ની ગુજરાતીમાં વ્યાખ્યા

કીડીનો વાઘ

  • 1

    રજનું ગજ (કરવું); કાગનો વાઘ કરવો.