કીડીને પાંખો આવવી ની ગુજરાતીમાં વ્યાખ્યા

કીડીને પાંખો આવવી

  • 1

    વરસાદની આગાહી થવી.

  • 2

    નવી શક્તિ આવવી.