ગુજરાતી

માં કીધની 3 મુખ્ય વ્યાખ્યા છે: કીધ1કીધું2કીધું3

કીધ1

કૃદંત​

પદ્યમાં વપરાતો
  • 1

    પદ્યમાં વપરાતો કર્યું.

મૂળ

જુઓ કીધું

ગુજરાતી

માં કીધની 3 મુખ્ય વ્યાખ્યા છે: કીધ1કીધું2કીધું3

કીધું2

સ​કર્મક ક્રિયાપદ​

  • 1

    કહ્યું ('કહેવું'ના ભૂતકાળ માટે વપરાતું એક રૂપ).

મૂળ

सं. कीर्तय्, प्रा. कित्त =કહેવું ઉપરથી?

ગુજરાતી

માં કીધની 3 મુખ્ય વ્યાખ્યા છે: કીધ1કીધું2કીધું3

કીધું3

સ​કર્મક ક્રિયાપદ​

  • 1

    કર્યું ('કરવું'ના ભૂતકાળનું એક રૂપ. બહુધા સુરત તરફ.).

મૂળ

सं. कृत